Organisatie

Wie is betrokken bij de school

Een school is een minimaatschappij. In en rond de school zijn er veel mensen die met CSG Reggesteyn te maken hebben. Met verschillende mensen en organisaties in de regio werken we samen om optimaal onderwijs te bieden.

Vanuit school

De school wordt gemaakt door alle mensen die er werken: bestuur, directie en medewerkers. Wie leveren er allemaal een bijdrage aan onze school? Een kijkje achter de schermen.

Mentoren & Docenten

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een brief met daarin de klas en de naam van de mentor van uw kind. Ook kunnen ouders en leerlingen in het rooster van Magister zien wie de mentor is.

De docenten zijn belangrijke dragers van de school. Zij geven elke dag opnieuw onderwijs aan uw kind en zijn cruciaal voor het onderwijsproces. Bijna alle docenten zijn als mentor verantwoordelijk voor een eigen klas.

Unitleiders

Op school werken we op elke vestiging met overzichtelijke afdelingen, de units. De unitleider is hiervoor verantwoordelijk. Van alle leidinggevenden heeft u normaal gesproken het meest te maken met de unitleider. Ook voor uw kind is de unitleider, naast de mentor, een belangrijk contactpersoon.

Elke unit heeft een eigen klankbordgroep. Die behartigt de belangen van de leerlingen op CSG Reggesteyn. Deze klankbordgroep bespreekt leerlingzaken van de eigen vestiging en overlegt met de unitleider of de vestigingsdirecteur.

Klankbordgroepen

Op onze vestiging is een klankbordgroep. In deze groep zitten ouders die meedenken over hoe we verschillende zaken op onze school kunnen aanpakken. Ook is er een klankbordgroep voor leerlingen.

Vestigingsteam

Het vestigingsteam stuurt de vestiging aan en is verantwoordelijk voor alle onderwijskundige zaken. Per school vormt de directeur, samen met de unitleiders en de manager facilitaire organisatie het vestigingsteam.

Uiteraard blijft het college van bestuur nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de vestigingen en units.

Onderwijsondersteunend personeel

Naast degenen die de school aansturen en  de  docenten kennen  we op school een reeks medewerkers die bijdragen aan het functioneren van de school. In veel gevallen heeft uw zoon of dochter rechtstreeks met hen te maken, bijvoorbeeld met conciërges, medewerkers van de administratie, onderwijsassistenten, toezichthouders of medewerkers in de mediatheek.

Leerlingbegeleiders, remedial teachers en decanen

Bij Begeleiding staan de taken vermeld van deze medewerkers die leerlingen op school begeleiden. 

Manager facilitaire organisatie

De manager facilitaire organisatie is verantwoordelijk voor alle huishoudelijke zaken op school en geeft leiding aan het onderwijs-ondersteunende personeel op de vestiging.

Management

Het college van bestuur en de directeuren vormen gezamenlijk het management van de school. De (vestigings-)directeur vervult op elke vestiging een centrale rol als leidinggevende en is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de vestiging.

Het bevoegd gezag

Het bevoegd gezag van Reggesteyn, de leiding van de school, wordt gevormd door het college vanbestuur.

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad kan het college van bestuur advies geven. Dit kan op verzoek zijn, maar de MR kan ook ongevraagd adviseren. Het college van bestuur is verplicht om, voor bepaalde plannen,  vooraf advies te vragen aan de MR. Soms is zelfs instemming van de MR noodzakelijk. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Het reglement staat op onze website.

Het mailadres van de MR is mr@reggesteyn.nl.

Wie zitten in de MR?

De MR bestaat voor de helft uit ouders en leerlingen en voor de helft uit medewerkers van de school. MR-leden worden rechtstreeks gekozen door de groep die zij vertegenwoordigen.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de MR wordt gevormd door:
Peter Löwik (voorzitter)
Michelle Klingeman (secretaris)

De MR kent leden vanuit de ouders (4), de leerlingen (4) en de medewerkers van CSG Reggesteyn (8).

Ouders/leerlingen
Han Nijmeijer -> ouder vestiging Rijssen
Willy Strokap -> ouder vestiging Rijssen
Michel Hutterd -> ouder vestiging Willem de Clercqstraat
Gerben Krukkert -> ouder vestiging Noetselerbergweg en Willem de Clercqstraat
Anna Harbers -> leerling vestiging Noetselerbergweg
Jorrit Oude Roelink -> leerling vestiging Noetselerbergweg
Lysanne Legebeke -> leerling vestiging Willem de Clercqstraat
Julian Letink -> leerling vestiging

Medewerkers
Marco Timmer -> vestiging Noetselerbergweg
Henk Pennings -> vestiging Noetselerbergweg
Ina Beltman -> vestiging Willem de Clercqstraat
Gonneke Bartels -> vestiging Willem de Clercqstraat
Peter Löwik (voorzitter) -> vestiging Rijssen
Nico Akkerman -> vestiging Rijssen
Nicolle Gerrits -> OOP vestiging Rijssen
Michelle Klingeman (secretaris) -> OOP staf

Schoolarts en inspectie

Schoolarts

De twee schoolartsen van de GGD regio Twente, afdeling Jeugd- gezondheidszorg, zijn mw. N. Boland (Nijverdal) en mw. E. Holtmaat   (Rijssen).

Zij zijn telefonisch te bereiken via (053) 487 69 30.

Inspectie

Voor vragen of opmerkingen aan de inspectie kunt u terecht bij:|
Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl (0800) 8051 (gratis)

Correspondentie voor de raad van toezicht of het college van bestuur kunt u sturen naar: Postbus 120 7440 AC Nijverdal

Bij wie kunt u als ouder(s) en/of verzorger(s) terecht?

Contactgegevens

In dit eerste, algemene, deel van de schoolgids staan de gegevens die horen bij de centrale aansturing van de school.
In het vestigingsdeel vindt u namen en contactgegevens van de medewerkers per school.

Raad van toezicht, college van bestuur, directeuren en MR

Achtereenvolgens vindt u hier de contact- gegevens van leden van raad van toezicht, het management (college van bestuur en directeuren) en MR-leden (ouders, leerlingen en medewerkers).

Raad van toezicht

Mw. K.A.M.J.G. van Boxtel (voorzitter) 
Mw. mr. H.R. de Lange
Dhr. drs. R. Robbe Dhr. mr. C.J. Netjes
Dhr. drs. R.W. Zuidema Dhr. H. Morsink

College van bestuur

Voorzitter
Dhr. drs. A. van ‘t Veld
a.vantveld@reggesteyn.nl

Directeur bedrijfsvoering
Dhr. B. Mooiman
b.mooiman@reggesteyn.nl

CSG Reggesteyn is een school van de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Nijverdal-Rijssen en Omgeving. Deze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41031514.

Op onze school en in onze gemeenschap werken veel verschillende mensen. Met elkaar zorgen we ervoor dat het onderwijsproces goed verloopt.

Organisatie Rijssen

Directeur

Rutterkamp, G.D.A. (dhr)
Directeur (vestiging Rijssen)

Unitleiders

Pagée-Windhorst, M. van (mw)
Unitleider Gymnasium, atheneum en havo (leerjaar 1-3)
Kok, K. (dhr)
Unitleider Vmbo kader / tl (leerjaar 1-4)
Lankamp, J. (mw)
Unitleider Vmbo, basis (leerjaar 1-4)
Lammers, H. (dhr)
Unitleider Vmbo, tl (leerjaar 1-4)
Biologie
Puppels, G.J. (dhr)
Unitleider Praktijkonderwijs (leerjaar 1 t/m 6)

Manager facilitaire organisatie

Pas, D. (dhr)
Manager facilitaire organisatie

Leerlingbegeleiders

Boshoeve, D.R. (dhr)
Leerlingbegeleider
Slot-Jaspers, J.G. (mw)
Leerlingbegeleider basis
Mentor
Leeftink-Dijkman, P. (mw)
Leerlingbegeleider pro
Groepsdocent pro
Mentor

REMEDIAL TEACHER

Lienden, M. van (mw)
LIE
Dyslexiecoach
Bewegingsonderwijs
Remedial Teacher

ORTHOPEDAGOOG

Slaat, K. (mw)
Orthopedagoog

Decanen

Brinke-Dommerholt, J.M. ten (mw)
Decaan Gymnasium, atheneum en havo en vmbo
Decaan vmbo
Rouw-van Brussel, A. (mw)
Decaan vmbo
Locatie Rijssen

Technische onderwijsassistenten

Dannenberg-Borghuis, J. (mw)
Technische onderwijsassistent
Schippers, M. (mw)
Technische onderwijsassistent

Mediatheekmedewerkers

Smalbrugge-van der Kamp, H. (mw)
Mediatheekmedewerker
Vermeulen, M. (dhr)
Mediathecaris
Vrugteveen, A. (mw)
Mediatheekmedewerker

Assistenten facilitaire zaken

Altena-Bruggink, F. (mw)
Assistent facilitaire zaken
Yacob, T. (dhr)
Assistent facilitaire zaken
Spenkelink-van Woudenberg, H. (mw)
Assistent facilitaire zaken

Organisatie Willem de Clercqstraat

Directeur

Loeper, I. (mw. Ir.)
Directeur (Vestiging de Clerq)

Unitleiders

Wold, C. (mw)
Unitleider Vmbo theoretische leerweg
Ligtenberg-ter Stal, J. (mw)
Unitleider Vmbo beroepsgerichte leerweg, incl. ondersteunend onderwijs basis en kader (leerjaar 1 en 2)

Decaan

Brinke-Dommerholt, J.M. ten (mw)
Decaan Gymnasium, atheneum en havo en vmbo
Decaan vmbo

Leerlingbegeleider

Veerman, G. J. (dhr)
Leerlingbegeleider
Bewegingsonderwijs

Manager facilitaire organisatie

Draaijer, J. (dhr)
Manager facilitaire organisatie

Vertrouwenspersoon

Makkinga, W.J.L. (dhr)
(06) 53 53 59 46
Vertrouwenspersoon
Nederlands
Begrijpend lezen

Technisch onderwijsassistent

Scholte, C. (mw)
Technisch onderwijsassistent

Organisatie Noetselerbergweg

DIRECTEUR

Loeper, I. (mw. Ir.)
Directeur (Vestiging de Clerq)

Unitleiders

Heijink, J. (dhr)
Unitleider Havo en vwo, leerjaar 1 en 2
Held, H. (dhr)
Unitleider havo, leerjaar 3 t/m 5
Jansen, J. (dhr)
Unitleider vwo, leerjaar 3 t/m 6

Manager facilitaire organisatie

Draaijer, J. (dhr)
Manager facilitaire organisatie

Leerlingbegeleiders

Berends, H.A. (dhr)
BER
Natuur- en scheikunde
Leerlingbegeleider
Bökkerink-Nijssen, J.W.E. (mw)
BKK
Frans
Leerlingbegeleider
Lennips, J. (dhr)
LEN
Biologie
Natuur- en scheikunde
Leerlingbegeleider

Remedial teacher

Snijders, P.C.L. (dhr. drs.)
SNY
Duits
Remedial teacher

Decaan

Kienhuis-Stopel, C.F. (mw)
Decaan gymnasium, atheneum en havo

Vertrouwenspersonen

Meiden-Visch, B.J. van der (mw. drs.)
MDN
Frans
Roest, H.A. de (dhr)
RST
Kunst-beeldend
Kunst- algemeen
Culturele kunstzinnige vorming